Zvyšování minimální mzdy v Řecku a blížící se finanční krize

I když zvyšování minimální mzdy u nás je vždy velkým tématem. Ať už to byl rok 2013, 2015, 2016 či 2017 nikdy se změny neobešly bez reakcí veřejnosti či odborníků. Jsme však už tak nějak zvyklí, že se tu máme dobře, a že jednou za čas tato změna přijde.

akropolis parthenón

Pakliže však řekneme, že se zvýší minimální mzda i v Řecku, jistě to pro nás bude také zajímavé a zcela unikátní. Jejich minimální mzda činila do konce ledna 2019 586 eur a od února 2019 je tato částka stanovena na 650 eur. To znamená, že je to v přepočtu cca 16 740 korun českých. Zvýšení minimální mzdy v Řecku tedy bylo o jedenáct procent. Jedná se o první zvýšení této sazby za posledních deset let, tedy od dob, kdy proběhla v zemi obrovská krize a Řecko se tak stalo zcela závislé na zahraniční pomoci.

Řecký premiér se vyjádřil v tom smyslu, že zvýšení minimální mzdy je zapříčiněno v to, že ekonomika roste a poroste i nadále. Tedy je možné přistoupit k takto závažnému rozhodnutí. Premiér také řekl, že se cítí velmi zavázán právě těm, kteří v důsledku zmiňované krize nejvíce trpěly.
socha paní spravedlnost

V roce 2010 se země dostala na pokraj státního bankrotu a musela požádat mezinárodní věřitele o úvěrovou pomoc. Samozřejmě od té doby musela země projít třeba záchrannými programy. Velmi přísné podmínky pro poskytnutí požadovaného úvěru mají vliv na ekonomiku dodnes.

V době vypuknutí krize klesla místní ekonomika o jednu čtvrtinu a třetina obyvatel se propadla do chudoby. Někteří to vzdali a odešli úplně. Do zahraničí.

Co se týče minimální mzdy, ta byla v roce 2012 na základě krize snížena právě na uvedených 586 eur. To byl opravdu velký rozdíl, protože původní minimální mzda činila 751 eur. V přepočtu byla před krizí tedy minimální mzda stanovena na částku vyšší než 19 000 korun.

I když si země vede lépe, je jisté, že největší překážkou řecké ekonomiky, respektive jejího zotavování, je, ochromení řeckých bank. Banky totiž trápí vysoký podíl úvěrů, u nichž reálně hrozí, že nebudou splaceny. Na podzim loňského roku se dokonce objevily údaje, které tvrdí, že Řecko jako takové nebude schopno v takovém případě bankám pomoct, což by směřovalo k další finanční krizi.

Sečteno a podtrženo, Řecko je sice na tom momentálně lépe, ale z dlouhodobé hlediska se pravděpodobně naplňuje predikce Mezinárodního měnového fondu i Světové banky o blížící se globální krizi, která vypukne nejprve v chudších zemích a bude se šířit do zemí bohatších.