Rybáři mezi živočichy

Sovy jsou většinou známé tím, že se na své kořisti vrhají v noci, poté co si je v tichosti vyhlédly. Existují však výjimky, některé sovy totiž loví ryby. Jedná se o druhy sov, které žijí u pobřeží v Africe a Asii. Nejsou tak tiché jako běžné sovy, ani nemají tak citlivý sluch, nýbrž mají dobrý zrak a loví přes den. Sedí na vysokých stromech na okraji vody, pokud zahlédnou rybu, vrhnou se na ní. Uchopí ji do svých dlouhých, zahnutých spárů, které jsou na spodní straně velmi ostré, což jim pomáhá kluzkou rybu pevně sevřít.
kočka s rybkou

Orlovci ruší poklidný život ve vodě

Orlovec říční je výkonný rybář, který se vznáší 30 metrů nad hladinou jezera či oceánu. V okamžiku, kdy zahlédne rybu, vrhá se po ní střemhlav dolů, jeho dopad na hladinu je docela hlučný. Rybu chytá do svých vystrčených zahnutých pařátů, podobně jako sovy má na nich ostny, aby dokázal kořist pevně sevřít. Africké volavky černé loví mnohem poklidnějším způsobem, dokonce se hovoří o „rybáři pod střechou“. Na rybu totiž čeká volavka přikrčená pod baldachýnem vytvořeným ze svých křídel. Na první pohled tak vytváří dojem skalního převisu a stínu, ve kterém se chtějí ryby ochladit. Místo toho jsou však nabodnuty na ostrý zobák a spolknuty.
orel mořský

Rybář mezi kočkami

Kočky obvykle nemají rády mokré tlapky, ale i zde existuje výjimka. Indická kočka rybářská se v okamžiku, kdy zahlédne kořist ve vodě, vrhá do proudu vody a útočí. Její hlavní potravou jsou právě ryby, dále pak kraby, žáby a měkkýši. Tato kočka může měřit až metr a vážit 8 kilogramů. Nohy jsou dostatečně silné k plavání a na tlapách má malou plovací blánu. Navíc její vnější dlouhá hrubá srst zamezuje přístupu vody ke kůži a spodní izolační vrstvě srsti.
rybák dlouhoocasý

Grizzly čeká na lososy

Severoamerický medvěd grizzly si rybolovu užívá v červnu, kdy lososi táhnou proti proudu do kanadských řek ke tření. Pouze v tomto období je možné vidět samotářské medvědy ve větších skupinách. Stojí na březích či se brodí po kamenech a lapají lososy, kteří vyskakují proti peřejím. Případně medvědi sbírají vyčerpané lososy z mělčin tlapami.