Nástup LED diodového osvětlení urychlil vynález modré diody

Zajímavé je porovnat některé odborné články na téma osvětlovací techniky, zejména v souvislosti s polovodičovými zdroji světla – LED diodami. Ještě v roce 2003 byly žárovky s wolframovým vláknem běžným zdrojem osvětlení, i přesto, že se již více než deset let na trhu prosazovaly kompaktní zářivky. Skleněná baňka s edisonovým závitem se zkrátka vyráběla doslova za pár korun a energetickou náročnost mnozí lidé vůbec neřešili vzhledem k vysokým cenám a dalším nevýhodám jiného osvětlení. Úsporky byly zkrátka pořád příliš drahé a návratnost investic byla dlouhodobá, navíc nejistá tím, že indukční předřadníky byly náchylné na časté rozsvěcení, čímž se zkracovala jejich životnost.
led světlo.jpg


Modrá dioda


Určitým průlomem a změnou ve vývoji osvětlovací techniky byl vynález modré diody. Vrstva polymeru s atomy fosforu na skleněném podkladu zapříčinila rozptyl světla a změnu vlnové délky fotonů, čímž vznikla směs světelných paprsků o různých délkách vln, kterou vnímáme zrakem jako bílé světlo. Bílá barva je, jak známo, součtem vlnových délek celého světelného spektra.
led diody v ruce.jpg

K významnému rozšíření první sériové výroby bílých diod došlo po roce 2002. Tehdy šlo o málo výkonné a cenově nepřijatelné výrobky, vývoj se však nezastavil a jejich masové využití začalo nabírat na síle. Koncem prvního desetiletí nového milénia se však tento typ světel rozšířil do téměř každé domácnosti.

Dá se předpokládat, že LED diody budou plně dominovat na trhu již za několik let. Výrobky těží ze svých výhod, jimiž jsou poměrně nízká cena, velmi dlouhá životnost až několik desítek let, odolnost vůči mechanickému namáhání, možnost plnospektrálního osvětlení, a využití v mnoha různých tvarových variacích.


Úspora elektrické energie


V souvislosti s touto technologií je možno hovořit o značné úspoře elektrické energie. Ve srovnání s vláknovou žárovkou je jejich příkon minimální, hovoříme tu o úspoře elektřiny zhruba 80 procentní. Na scéně se také objevil paradox, kdy dodavatelé energií do domácností tyto výrobky propagují, přitom jimi ztrácí snížením odběru značnou část svého zisku. A tak do svého programu zařazují i pronájem LED diodových žárovek, který je výhodný především pro ně, nikoliv pro zákazníky.