Město versus vesnice


Na jednu stranu nestačí města vyhovět poptávce po bydlení, ačkoliv se poměrně dost staví. Na druhou stranu vyrůstají kolem nich satelitní vesničky, kdy z původních pár otlučených domků vzniká celé sídliště domečků nachlup stejných nebo zase naprosto odlišných. Kdo nechce žít v satelitech a cítit se ne o moc málo namačkán jeden na druhého jako v paneláku, ten volí vesnice o pár kilometrů dál, kde nové domky vznikají pozvolně nebo se opravují ty staré a na novousedlíky se nekouká tolik skrze prsty.
zasněžené auta.jpg

Výhody a nevýhody života na vesnici

·         Levnější bydlení
Pořídit si dnes byt ve městě znamená často zaplatit stejnou nebo vyšší částku, než za dům na vesnici. Pořídit si dům ve městě je finančně pro mnoho lidí nedosažitelné. Proto milovníci vlastních chaloupek různých rozměrů míří často za hranice měst. Samozřejmě záleží na lokalitě a oblíbenosti měst. Některá mají problém s odlivem lidí, ne s jejich přílivem a ceny tomu pak odpovídají. Nejde ale jen o pořizovací cenu domu, ale také o další poplatky a náklady. Voda, popelnice, poplatky za psy, daň z nemovitosti a další tu bývá mnohem nižší než ve městech.
·         Menší mobilita
Nevýhodou je určitě horší schopnost někam se dopravit, pokud nevlastníte auto. Autobusová a vlaková spojení se ves od vsi různí. Někde jsou dostačující, jinde naprosto nevyhovující. Je rozhodně třeba to mít při výběru místa bydlení na zřeteli.
·         Spojení s přírodou
Les nebo pole, či louka hned za zahradou, to je často důvod, proč lidé do vesnic utíkají. I tady se ale najdou slabší stránky, třeba v době žní nebo hnojení.
kohout a slepice.jpg
·         Mezilidské vztahy
Na vesnici k sobě mají lidé blíž. Neplatí to vždy, ale často. Víc toho o sobě vědí, víc se také probírají klepy, ale taktéž si pomohou ve svízelných situacích.
·         Zdravější prostředí
Méně dopravy, žádný průmysl, čistší vzduch, více ptactva a hmyzu, zdravější zelenina a ovoce, to bývají výhody vesnice. Není-li v ní zrovna skládka odpadu.