Co se může přihodit při špatně zorganizovaném stěhování

Člověk je omylný tvor a nikdo z nás nemůže bezpečně tvrdit, že se nikdy nespletl, a že neudělal žádnou chybu, chyby však slouží k poučení a zkušenostem a tak je vnímejme jako něco pozitivního, co nás motivuje k další činnosti. Stěhování patří k nejnáročnějším životním rozhodnutím a chyb, těch se tu naseje mnohdy jako máku:

Nevhodný termín – k tomu bychom měli dodat, že volba termínu je klíčová, co se týče dne v týdnu i hodiny, a samozřejmě velmi záleží na tom, abychom se dokázali o termínu rozhodnout s dlouhým předstihem. Dlouhý předstih znamená čtyři až šest týdnů.

medvídek v krabici

Parkování – k zajištění parkovacího místa v některých městech musíte oslovit úředníky odboru dopravy a ti vám vyhoví ve lhůtě třiceti kalendářních dnů. Proto potřebujete dostatečný předstih k zajištění parkování pro stěhovací firmu. Zvláště v Praze počítejte s komplikacemi.

stěhovací proces

Je to těžké, to nezvládnu – pro stěhováky je to někdy rozcvička, někdy obtížnější, jindy pohodovější, každopádně mají své postupy, fígle, triky, pomůcky a nářadí, takže pro ně prakticky neexistuje omezení, že je něco těžké, a že něco nezvládnou. Musíme si uvědomit, že je to specifická profese, kterou nemůže vykonávat každý, je to náročné po psychické i fyzické stránce. V praxi se totiž vyskytují situace, které nelze zcela předvídat, a amatér by si na nich obrazně řečeno vylámal zuby. Je to kupříkladu přemístění dlouhých koberců, které se nesmí lámat, těžkých starožitných skříní, postelí či psacích stolů, strojů a mechanismů, jejichž hmotnost přesahuje stovky kilogramů, trezorů a velkých hudebních nástrojů atp.

Tu skříň se mi nedaří rozebrat – naplánujete si levné stěhování v Praze, všechno klape a najednou se soukolí zadrhne na docela banální události – nejde vám povolit nějaký šroub, nemáte k ruce pomocníka, co vám s tím pomůže, některé díly nábytku jsou tak velké a těžké, že hrozí jejich poškození, nemáte návod k demontáži nebo potřebné nářadí či fyzickou sílu. Od toho jsou tu stěhovací firmy, které zajišťují i tyto práce, a to se zárukou pojištění.