Jak se chránit před hrozbami internetu?

Internet je technologie, která má zastoupení v téměř každé domácnosti. V dobách minulých byla knihovna zdrojem informací, kde studenti hledali informace do školy a učili se, v dnešní době je tímto důležitým zdrojem internet.
Jak tomu tak bývá téměř u všeho, i internet má několik nevýhod, které byste měli zaručeně znát – hrozí závislost na internetu a také je s jeho používáním spojena celá řada rizik a hrozeb.
sluchátka k mobilu.jpg
Bohužel žijeme ve světě, ve kterém na nás číhá nebezpečí téměř všude. Nebezpečí číhá na každém rohu a my se občas dostatečně nechráníme a nepředcházíme rizikům .
Největším a nejnebezpečnějším rizikem je to, když se někdo vydává za někoho jiného. S tímto rizikem se můžeme setkat zejména u mladých a dospívajících jedinců – zejména u dívek. Bohužel toto riziko neberou na vědomí ani dívky, ani jejich rodiče, kteří jim nepodávají pravdivý obraz toho, co by se mohlo stát a jak velké nebezpečí to pro ně může být. Naštěstí se na toto nebezpečí v poslední době zaměřují ve velké míře školy, které dětem poskytují mnoho přednášek (například s policisty, kteří vypráví pravdivé příběhy a podobně) a to v pravidelných časových intervalech.
sešit pod mobilem.jpg
Je také mnoho rizik ohledně ztráty soukromí. Lidé jsou v dnešní době velice vynalézaví (v tom špatném slova smyslu), ale na druhou stranu existuje mnoho cest, jak nepříjemnostem předejít.
Jedním z nejjednodušším způsobem předcházení hrozeb je to, že si dáváte zkrátka pozor – například když vám přijde pochybný e-mail, ve kterém stojí, že máte zadat platební údaje, samozřejmě je nezadávejte!
Závěrem napíši jen to, že je podvědomí o hrozbách a nástrahách, které jsou pro nás v každodenním životě nachystány, je velice důležité a nemělo by se podceňovat. Správné informace o bezpečném používání internetu by se měly rozšiřovat rychle a mezi širokou veřejnost.