Fotovoltaika je snadná!


Hlavní součást fotovoltaické elektrárny jsou fotovoltaické panely, které vyrábí elektřinu na základě fotoelektrického jevu. Fotony ze slunce dodávají energii elektronům polovodičů v panelech, které tak začínají téct jedním směrem a tak vzniká elektrický proud. Výkon jednoho panelu se pohybuje mezi 300–380 Watty. Obvykle se instaluje více panelů, které se vodivě spojí a energie z nich se vede do domu, kde se spotřebuje. 3 až 4 panely (tedy 1 kW fotofoltaiky) vyrobí přibližně 1000 kWh za rok.

Fotovoltaika

Nejpoužívanější typ fotovoltaiky je třífázová elektrárna, která umožňuje napájet všechny tři fáze. Třífázová elektrárna má nejvyšší výkon, protože na třech fázích je vyšší napětí při stejném proudu, než pouze na jedné. V České republice je dáno zákonem, aby schopna fungovat asymetricky, tedy rozdělit výkon podle potřeby mezi spotřebiče a co se nespotřebuje, to pošle do akumulátorů s minimální přepustí zpět do sítě. Navrácení do sítě je nejméně ekonomické, protože cena za výkup je minimální. Dalším důležitým článkem systému je střídač, který rozvádí elektřinu z panelů do domácího rozvaděče. Mění stejnosměrný proud z panelů na střídavý proud, který je využíván spotřebiči. Střídač udržuje rozsah napětí a proudu ve stanovených hodnotách.

Celý proces instalace fotovoltaiky od A do Z Sunus sestává z montáže nosné konstrukce, do které se uchytí panely a z propojení kabelů panelů se spínačem. Pokud se rozhodnete dělat instalaci svépomocí, myslete na konzultaci s odborníkem ohledně typu panelů (zohledněte počasí, velikost a typ střechy) a elektrikářem ohledně zapojení spínače, instalace proudových chráničů a jističů, přepínačů atd. sunus poradenství. Elektrikář může pomoci s využitím a skladováním energie. Můžete si například nechat nainstalovat zásuvku rovnou u domu na dobíjení zahradnických zařízení či elektroauta. Myslete na to, že budete muset zajistit bytelnou konstrukci a správné uchycení panelů a pokud si budete sami spojovat kabely, pořiďte si spojky kabelů.

Konstrukce pro panely

Jak vybírat firmu? Odpovídá věcně a odborně na dotazy? Podívejte se na její reference a zvažte finální cenu. Některé firmy nabízí bezplatný servis a dlouhou záruku, u jiných si za toto připlatíte. Avšak pravidelné revize stačí pouze jednou za 4 roky. Údržba není nic složitého, pouze zajišťujete, aby panely nepřekrývaly větve nebo sníh. Takto vyrobenou elektřinu si můžete užívat až desítky let!