Hypotéka bez doložení příjmů

Každý poskytovatel spotřebitelského úvěru je povinen si prověřit, zda jste schopni hypotéku splácet.
Pokud máte příjem, ale netransparentní, může ho doložit někdo jiný. Tím s vámi vstoupí do úvěru a stane se spoludlužníkem.
 papírový dolar
U podnikatelských úvěrů nejsou tak přísné podmínky. Ani pro podnikatele s nízkým daňovým přiznáním to nemusí být problém. Je potřeba poskytovateli ukázat, že opravdu podniká, nejen, že má založenou živnost, kterou neprovozuje, protože to by se jinak jednalo o spotřebitelský úvěr.
Je možné doložit vydané faktury nebo u začínajících podnikatelů je možné popsat podnikatelský záměr použití finančních prostředků.
Spotřebitelům rádi poskytneme http://www.fahd.cz/hypoteka-bez-dolozeni-prijmu/  pár obecných rad, co mají mít připravené.
1)      Příjmy žadatelů a spolužadatelů, jež jsou zaměstnanci: pracovní smlouva, výplatní pásky za posledních 3 – 6 měsíců, výpisy z bankovních účtů 3 – 6 měsíců.
2)      Příjmy žadatelů a spolužadatelů, kteří jsou OSVČ: daňové přiznání za poslední zdaňovací období, případně vystavené faktury. Výpisy z bankovních účtů za posledních 3 – 6 měsíců.
3)      Příjmy žadatelů a spolužadatelů, jež mají příjmy z pronájmů: daňové přiznání za poslední zdaňovací období, nájemní smlouva. Dále výpisy z bankovních účtů min. za poslední 3 – 6 měsíců, případně příjmové doklady za 3 – 6 měsíců.
4)      Příjmy žadatelů a spolužadatelů, jež pobírají starobní důchod nebo jsou na rodičovské dovolené, případně pobírají jiné dávky (ne dávky hmotné nouze a podporu v nezaměstnanosti): rozhodnutí o přiznání dávky, rozhodnutí o vyměření důchodu, výpisy z bankovních účtů min. za posl. 3 – 6 měsíců.
5)      Žadatelé disponující jinými příjmy by měli doložit platné doklady o takových příjmech: soudní rozhodnutí, darovací smlouva aj.
Musíte PRAVDIVĚ uvést a doložit požadované podklady, aby mohlo dojít k posouzení schopnosti splácet.
šuplík pokladny
Výdaje na bydlení, energie, stravování a domácnost: nájemní smlouva, SIPO, faktury od dodavatelů energií a služeb (voda, plyn, elektřina).